• January 13, 2016

Fonecta Oy teki tuottavuusloikan Microsoftin Office 365 ja Azure-pilvialustojen avulla. Tavoitteena oli vähentää kapasiteettia omista konesaleista, pienentää operatiivisia it-kuluja ja ottaa laajasti uusimmat tuottavuustyövälineet käyttöön. Yhdessä Namesin asiantuntijoiden kanssa vuoden 2015 aikana toteutetun projektin myötä tavoitteet saavutettiin hallitusti, budjetissa ja aikataulussa.

Toteutusprojektin myötä Fonectan operatiivisia järjestelmiä migroitiin pilvialustalle, Office 365-alustan tarjoamat työvälineet otettiin laajaan käyttöön ja tietoturvaa parannettiin entisestään. Osana koko vuoden kestänyttä hanketta pilotoitiin myös uusia Microsoft Lumia 950-puhelimia ja Continuum-ominaisuutta toimistotyössä.

Laajassa hankkeessa rakennettiin myös hybridiarkkitehtuuri Fonectan verkosta Office 365 ja Azure-pilvipalveluihin. Näin tietoturvallinen ja vahvalla tunnistautumisella tapahtuva kertakirjautuminen saatiin toimimaan jouheasti, ja olemassaolevat palvelut saatiin julkaistua turvallisesti etäkäyttäjille. Palveluiden käyttöönotto jaksotettiin siten, että näkyvyys tuleville palveluille oli selkeä useaksi kuukaudeksi eteenpäin.

Names vastasi yhdessä Fonectan tietohallinnon kanssa kokonaisvaltaisesti teknisestä suunnittelusta, toteutuksesta sekä siirtymävaiheen asiantuntijatuesta.

Fonecta vie asiakkaitaan kovaa vauhtia kohti digitaalista maailmaa. Tätä tavoitetta tukemassa pitää olla myös modernit järjestelmät ja työvälineet käytössä. Office 365:n sekä Azuren kautta käyttöönotetut palvelut parantavat merkittävästi työntekijöidemme mahdollisuuksia hoitaa työtehtäviään tehokkaasti, joustavasti ja turvallisesti. Namesin huippuosaajat ovat tukeneet hienosti modernia pilvimatkaamme! Toki pelkkä järjestelmän pystytys tai palvelun hankinta ei vielä riitä, vaan uudet mahdollisuudet ja työtavat pitää saada vietyä ihmisten arkeen päivittäisen työn avuksi. Tässä onnistuimme saadun loppukäyttäjäpalautteen perusteella Fonectalla myös mainiosti, #pilvestävauhtia” –Lasse Ahonen, IT Manager, Fonecta Oy


Lasse Ahonen, IT Manager, Fonecta Oy

Fonectan kanssa työskentely oli huikeaa! Projektin aikana löysin yrityksen joka halusi mennä aktiivisesti eteenpäin ja parantaa tuottavuutta ja työviihtyvyyttä uusilla ratkaisuilla. Opin itsekin paljon, kun pääsin soveltamaan tuoreinta tietoa käytännönläheisesti ja samalla lähes reaaliaikaista palautetta hyödyntäen. Tässä projektissa oli paljon kyse myös tiiviistä yhteistyöstä Fonectan avainhenkilöiden kanssa. Samalla tekniikka, käytännöt ja mahdollisuudet kohtasivat täydellisesti.” –Jussi Roine, Namesin tuottavuusratkaisujen pääarkkitehti

Lisätietoja toteutuksesta ja vastaavista ratkaisuista antaa Markus Ikonen, markus.ikonen@names.fi, p. +358 40 716 5669