• April 1, 2015

DB Schenkerin henkilöstöhallinnon prosesseihin toivottiin joustavuutta, tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Osana tätä uudistusta Names toteutti uudistetut sähköiset lomakkeet, jotka integroitiin System Center Orchestrator automaatioratkaisulla osaksi DB Schenkerin liiketoimintajärjestelmiä. Tekniseksi alustaksi valittiin Microsoftin .NET-toteutusalusta, ja ratkaisu liitettiin myös osaksi DB Schenkerin intranet-palvelua. Namesin projektin myötä vanhentunut Microsoft InfoPath-pohjainen lomakeratkaisu voitiin eläköittää ja korvata hallitusti sekä kustannustehokkaasti.

Ratkaisun avulla DB Schenker  voi käsitellä henkilöstöhallinnon prosesseihin liittyvää dataa tehokkaasti ja hajautetusti millä tahansa nykyaikaisella päätelaitteella. Sähköiset lomakkeet huolehtivat mm. uusiin työsuhteisiin liittyvien tietojen ja prosessien käsittelystä sekä tiedon oikeellisuudesta. Responsiivinen käyttöliittymä takaa, että nyt toteutettu ratkaisu toimii myös tulevaisuudessa kaiken kokoisissa päätelaitteissa aina kännykästä pöytäkoneeseen – jouheasti ja helppokäyttöisesti.

Names vastasi projektissa kokonaisvaltaisesti ratkaisun käyttöliittymäsuunnittelusta, teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä käyttöönottovaiheen aikaisesta tuesta.

”Sisäisten HR-prosessien kehittäminen on ollut esimiesten toivelistalla jo pidempään, ja tämän räätälöidyn ratkaisun avulla rakensimme heille työkalun, jolla he ilmoittavat muutoksista henkilöstön työsuhteessa koko sen elinkaaren ajan. Työkalussa pidettiin tärkeänä toiminnan tehostamista, automatisointia ja helppokäyttöisyyttä. Omasta näkökulmasta katsottuna ensiarvoista oli, että oikea tieto menee oikeaan paikkaan, jolloin meidän tukifunktioiden välinen tiedonkulku ja yhteistyö tehostuvat merkittävästii. Oli mukava kouluttaa esimiehet työkalun käyttöön, sillä jo demovaiheessa heiltä tuli hyviä ideoita siihen, kuinka tätä voi hyödyntää arjen esimiestyössä.”
–Jonna Stenberg, DB Schenker

”Tavoitteemme yhdessä asiakkaan kanssa oli toteuttaa nykyaikainen ratkaisu hankalien InfoPath-lomakkeiden tilalle, huolehtien samalla toteutuksen käyttäjäystävällisyydestä ja erilaisten prosessien integroimisesta osaksi yhtä toteutusta. Talven ja kevään 2015 aikana toteutettu ratkaisu hyödynsi tehokkaasti asiakkaan nykyistä infraa, sekä sallii jatkossa hyvinkin dynaamiset ja modulaariset muutokset jatkokehityksineen.”
Jussi Roine, Namesin tuottavuusratkaisujen pääarkkitehti

 

Lisätietoja toteutuksesta ja vastaavista ratkaisuista antaa Markus Ikonen, markus.ikonen@names.fi, p. +358 40 716 5669