Projektin kuvaus

Mihin tarpeeseen

Pilvipalvelut valtaavat alaa ICT-järjestelmien alustana.

 • Mitä tämä merkitsee organisaatiollemme?
 • Joko nyt olisi oikea aika tarttua pilven lupauksiin vai odotammeko vielä?
 • Mitä liiketoimintahyötyjä pilvipalveluista oikeasti on?
 • Mitä käytännön askelia tämä vaatii organisaatioltamme?
 • Mitkä ovat konkreettiset vaihtoehdot pilvi- ja hybriditoteutuksille?
 • Mitä vaihtoehdot maksavat?
 • Mikä niistä on meille paras?

Pilvistrategian jalkauttaminen ja arkkitehtuurin suunnittelu.


Mitä ja miten?
Kolme askelta pilveen on rakennettu modulaariseksi kokonaisuudeksi.

1. Pilvipalvelut liiketoimintastrategian tukena.

a) Keskeiset liiketoiminnalliset tavoitteet.
b) Nykyisten vaihtoehtojen validointi ja kustannusanalyysit.
c) Tietoa pilvipalvelujen tarjonnasta ja parhaista käytännöistä hyödyntäjäorganisaatiossa -> mitä tämä merkitsee meille?

2. Ratkaisuvaihtoehdot, vertailu ja budjetointi.

a) Soveltuvien vaihtoehtojen valinta.
b) Vaihtoehtojen validointi ja kustannusanalyysit.
c) Mittarien ja hyötyjen arviointi.

3. Hallittu siirtymä kohti pilvipalveluita.

a) Arkkitehtuurisuunnitelmat valituilta osa-alueilta.
b) Toteutettavien kokonaisuuksien roadmap.
c) Konkreettiset askelmerkit, eteneminen ja suositukset.

Askelilla 1 ja 2 tuotetaan liiketoimintatavoitteiden asettamat reunaehdot pilvistrategialle, karkean tason katselmus tietohallinnon ja teknologian osa-alueista sekä näiden perusteella ehdotus syventämisalueista.

Askeleen 3 valittuihin syventämisalueisiin kiinnitetään parhaat asiantuntijat Namesin ja yhteistyökumppaneiden riveistä. Suosittuja moduuleita ovat:

 • Pääsynhallinta ja tietoturva pilvessä.
 • Vahva tunnistautuminen pilvipalveluihin.
 • Mobiililaitteiden hallinta ja BYOD.
 • IT-infrastruktuurin modernisointi.
 • Skaalautuvat mobiili- ja verkkopalvelut.
 • Pilvitallennus ja -varmistuspalvelut.
 • Teholaskenta, Big Data ja Internet of Things.

Tuloksena syntyy

 • Liiketoiminnan tavoitteisiin ankkuroitu suunnitelma pilviteknologian käyttöönotosta, sekä priorisoitu ja ajoitettu tiekartta toimenpiteistä ja projekteista.
 • Hankkeiden budjetointi.
 • Karkeat arkkitehtuurisuunnitelmat valituilta osa-alueilta.
 • Uutta osaamista ja tietämystä organisaation käyttöön.
 • Yhteinen näkemys kehittämissuunnitelmista perusteluineen.

Hyödyt asiakkaalle

 • Ulkopuolinen näkemys tukemaan yrityksen omia pohdintoja.
 • Tehokas eteneminen kohti liiketoimintaa tukevia pilvipalveluita.
 • Suureen ja hintavaan strategiaprosessiin ei tarvitse sitoutua kerralla, askelittain eteneminen säilyttää päätösvallaan asiakkaalla.
 • Parhaat syvän asiantuntemuksen omaavat osaajat kuhunkin osa-alueeseen.
 • Projektin miehityksessä Namesilta katetaan sekä liiketoimintanäkökulma, että syvä teknologinen osaaminen.
Projektista vastaavat

Yhteydenotto

sales@names.fi
+358 40 716 5669 Markus Ikonen
+358 40 717 7685 Juha-Pekka Vainio
+358 40 779 9607 Miikka Kivimäki
+358 40 711 4505 Jarkko Lehti
+358 40 711 4504 Timo-Pekka Vuojärvi