Projektin kuvaus

Mihin tarpeeseen

Palvelumme on hyödyksi, jos organisaatiolla on tällaisia haasteita tai tarpeita:

– Kustannussäästöpaineita ohjelmistohankinnoissa, missä voisimme säästää?
– Epäilyksiä mahdollisesta ali- tai ylilisensoinnista
– Ei haluta yllättäviä menoeriä epämääräisesti budjetoituihin ohjelmistohankintoihin
– Valmistautuminen ohjelmistovalmistajien tarkastuksiin
– Uusien ohjelmistosopimusten tekeminen tai olemassa olevien sopimusten uusiminen ajankohtaista
– Tehot irti tehdyistä investoinneista, miten voimme parhaiten hyödyntää jo hankittuja ohjelmistoja?
– Uuden teknologian tai uuden tuoteversion käyttöönotto suunnitteilla, miten se lisensoidaan tehokkaimmin?
– Miten saamme lisenssien hallinnan varmemmaksi ja huolettomammaksi ja säästämme manuaalista työtä?


Mitä ja miten?
Palvelumme on vaiheistettu seuraavasti: Valmisteluvaiheessa kerätään perustiedot asiakkaan nykytilanteesta

– Nykyiset prosessit ja roolit, ohjelmistosopimukset, työkalut

Johdon workshopissa kiinnitetään ohjelmistohallintaan liittyvät tavoitteet ja pelisäännöt yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin

– Liiketoiminnan tavoitteet ja niistä johdetut reunaehdot ohjelmisto-omaisuuden hallinnalle
– Tietohallintostrategian ja teknologia-roadmapin linjaamat suunnitelmat
– Raportointi, roolit, liittymät

Tämän jälkeen asiantuntijamme suunnittelevat organisaation tavoitteisiin ja tilanteeseen parhaiten sopivan ohjelmistohallinnan ratkaisun Lopuksi ratkaisuehdotus esitellään ja siihen tehdään tarvittavat hienosäädöt ennen täytäntöönpanoa.


Tuloksena syntyy
Lopputuloksena on:
– Liiketoiminnan tavoitteita tukeva suunnitelma ohjelmisto-omaisuuden hallintaan liittyvistä vastuista, prosesseista ja työkaluista
– Ehdotus ohjelmisto-omaisuuden optimoimiseksi

Asiakkaan tarpeiden mukaan lopputuloksiin sisältyy usein myös:
– Määrittely jatkuvana palveluna tuotettavasta kokonaisuudesta, joka sisältää kaikki keskeisimmät elementit ohjelmisto-omaisuuden hallintaan (asennukset, sopimukset, käyttöoikeudet)
– Tavat ja käytännöt ohjelmisto-omaisuuden optimoimiseksi, mm. käyttöasteen mittaamisen kautta


Hyödyt asiakkaalle
– Kustannussäästöt ohjelmistosopimusten ja lisenssien optimoinnin myötä
– Ei yllättäviä menoeriä mm. auditointien lopputulemana
– Tehtyjen ohjelmistohankintojen täysimääräinen hyödyntäminen

Projektista vastaa

Yhteydenotto

sales@names.fi
+358 40 716 5669 Markus Ikonen
+358 40 717 7685 Juha-Pekka Vainio
+358 40 779 9607 Miikka Kivimäki
+358 40 711 4505 Jarkko Lehti
+358 40 711 4504 Timo-Pekka Vuojärvi