Projektin kuvaus

Mihin tarpeeseen

Pilvipalvelut valtaavat alaa ICT-järjestelmien alustana.

 • Mitä tämä merkitsee organisaatiollemme?
 • Joko nyt olisi oikea aika tarttua pilven lupauksiin vai odotammeko vielä?
 • Mitä liiketoimintahyötyjä pilvipalveluista oikeasti on?
 • Mitä käytännön askelia tämä vaatii organisaatioltamme?

Mitä ja miten?
Pilvistrategia on “Kolme askelta pilveen” kokonaisuuden ensimmäinen askel.

Työvaihe

1.1 Valmistelu.

Valmisteluvaiheessa yrityksen tietohallintojohtoa haastatellaan kattavasti, jotta organisaation IT-palvelukartasta voidaan muodostaa kypsyysanalyysi.

1.2 Liiketoiminnan reunaehdot, pilvipalvelujen trendit ja tarjonta, muiden asiakkaiden käytännön kokemuksia.

Alustavan analyysin perusteella konsultit järjestävät yrityksen IT- ja liiketoimintajohdolle workshopin pilvipalvelujen mahdollisuuksista asiakasyrityksen liiketoiminnalle.

1.3 Tulosten analysointi ja ratkaisuehdotusten työstäminen.

Asiakkaan toiveiden perusteella pilvistrategian eri osa-alueet koostetaan kokonaissuunitelmaksi.

1.4 Ratkaisun esittely johdolle.

Viimeisessä vaiheessa organisaation ylimmälle johdolle järjestetään workshop, jossa kokonaissuunitelma esitetään valmiina ratkaisuna.


Palvelun hinta

Toteutamme tämän kokonaisuuden kiinteällä hinnalla 5900 EUR + alv.


Tuloksena syntyy

 • Liiketoiminnan tavoitteisiin ankkuroitu suunnitelma pilviteknologian käyttöönotosta, sekä priorisoitu ja ajoitettu tiekartta toimenpiteistä ja projekteista.
 • Uutta osaamista ja tietämystä organisaation käyttöön.
 • Yhteinen näkemys etenemisestä perusteluineen.

Hyödyt asiakkaalle

 • Ulkopuolinen näkemys tukemaan yrityksen omia pohdintoja.
 • Tehokas eteneminen kohti liiketoimintaa tukevia pilvipalveluita.
 • Suureen ja hintavaan strategiaprosessiin ei tarvitse sitoutua kerralla, askelittain eteneminen säilyttää päätösvallaan asiakkaalla.
 • Parhaat syvän asiantuntemuksen omaavat osaajat kuhunkin osa-alueeseen.
 • Projektin miehityksessä Namesilta katetaan sekä liiketoimintanäkökulma, että syvä teknologinen osaaminen.
Projektista vastaavat

Yhteydenotto

sales@names.fi
+358 40 716 5669 Markus Ikonen
+358 40 717 7685 Juha-Pekka Vainio
+358 40 779 9607 Miikka Kivimäki
+358 40 711 4505 Jarkko Lehti
+358 40 711 4504 Timo-Pekka Vuojärvi