Projektin kuvaus

Mihin tarpeeseen

Teknologiastrategia auttaa seuraavissa tilanteissa:

– Projekteja on meneillään ja käynnistymässä, mutta kokonaissuunnitelma ei ole oikein hallussa
– Tarvitaan päätösperusteet ja priorisointi seuraavien kehityshankkeiden käynnistämiselle ja ajoitukselle
– Päätöksiä seuraavien vuosien linjauksista on tekeillä: Ulkoistetaanko? Mennäänkö pilveen? Mitä tehdään itse, mitä ostetaan? Miten tietohallintoa, teknologiaa ja osaamista kehitetään?


Mitä ja miten?
Teknologiastrategiaprojekti toteutetaan modulaarisesti:

Ensimmäinen vaihe ”Startti” sisältää kaksi workshoppia avainhenkilöiden kanssa sekä niiden taustatyöt. Tämän vaiheen tuloksina syntyy liiketoimintatavoitteiden asettamat reunaehdot teknologiaratkaisuille, karkean tason katselmointi tietohallinnon ja teknologian osa-alueista sekä näiden perusteella ehdotus syventämisalueista.

Valittuihin syventämisalueisiin kiinnitetään parhaat asiantuntijat Namesin ja yhteistyökumppaneiden riveistä. Suosittuja moduuleja ovat:

– BYOD, tabletit, älypuhelimet
– Tiimityöratkaisut SharePoint-alustalla
– Pääsynhallinta ja tietoturva intranet-extranet-ympäristössä
– Liiketoimintatieto – rajapinnat, BI

Moduulit valitaan ja kullekin moduulille määritellään Startti-vaiheessa tavoite, sisältö ja työmäärä. Jokaisessa moduulissa alueen huippuosaaja katselmoi ensin asiakkaan nykytilanteen ja esittää ehdotuksen toimenpiteistä aikatauluineen perustuen parhaiden käytäntöjen kokemukseen ja tietoon teknologian roadmapista.

Viimeisenä vaiheena projektissa on ”Finaali”, jossa kootaan tehty työ yhteen suunnitelmaksi, esitellään se avainhenkilöille ja tehdään päätökset jatkosta. Finaali-workshoppin otetaan tärkeimpien moduulien asiantuntijat mukaan tiukkoihinkin kysymyksiin vastaamaan.

”Startti”-vaiheen työmäärä on 4 konsulttipäivää. Syventävien moduulien työmäärä on 2 – 5 konsulttipäivää / kappale. ”Finaali”-vaiheen työmäärä on 2 – 4 työpäivää riippuen päätös-workshoppiin osallistuvista asiantuntijoista.


Tuloksena syntyy
– Liiketoiminnan tavoitteisiin ankkuroitu suunnitelma IT-järjestelmien ja tietohallinnon tavoitetilasta, sekä priorisoitu ja ajoitettu tiekartta toimenpiteistä ja projekteista.
– Uutta osaamista ja tietämystä organisaation käyttöön
– Yhteinen näkemys kehittämissuunnitelmista perusteluineen


Hyödyt asiakkaalle
– Ulkopuolinen näkemys tukemaan yrityksen omia pohdintoja
– Tehokas eteneminen, jolla löydetään nopeasti oikeat syventymisalueet, joihin työ kohdistetaan sortumatta lillukanvarsiin.
– Suureen ja hintavaan strategiaprosessiin ei tarvitse sitoutua kerralla, askelittainen eteneminen säilyttää päätösvallan asiakkaalla
– Parhaat syvän asiantuntemuksen omaavat osaajat kuhunkin osa-alueeseen
– Projektin miehityksessä Namesilta katetaan sekä business-näkökulma, että syvä teknologinen osaaminen.

Projektista vastaa

Yhteydenotto

sales@names.fi
+358 40 716 5669 Markus Ikonen
+358 40 717 7685 Juha-Pekka Vainio
+358 40 779 9607 Miikka Kivimäki
+358 40 711 4505 Jarkko Lehti
+358 40 711 4504 Timo-Pekka Vuojärvi