Projektin kuvaus

Mihin tarpeeseen

Organisaatioissa on meneillään runsaasti tietotyöratkaisuihin liittyviä projekteja: kommunikaatiojärjestelmien uusintaa, dokumenttien hallintaa, uusia ryhmätyövälineitä, Exchangen, SharePointin ja Lyncin päivittämistä pilveen. Kysymyksiä, jotka kaipaavat vastauksia ovat:

– Meillä on paljon työkaluja, mutta onko niiden käyttötapa paras mahdollinen?
– Mitä muut organisaatiot tekevät ja suunnittelevat, voisimmeko oppia heiltä?
– Miten teemme tietotyöratkaisumme kokonaissuunnitelman ja tiekartan, miten kommunikoimme sen liiketoimintajohdolle investointipäätösten perusteiksi?


Mitä ja miten?
TietRa –projektin tavoitteina on antaa asiakkaille työkaluja oman ympäristönsä pitkäjänteiseen kehittämiseen liiketoiminnan tarpeista käsin ja auttaa ratkaisutoimittajia tarjoamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia ratkaisuja ja palveluja. Projektin käytännön toteutus koostuu asiakashaastatteluista ja ratkaisutoimittaja-workshopeista. Haastattelujen tulokset on koottu tutkimusraporttiin “TietRa 2013”. Johdon tiivistelmä raportista saatavissa maksutta.

Names tarjoaa projektin tuloksia asiakkaille ja ratkaisutoimittajille:

TietRa 2013 tutkimusraportti 

Raportin hinta 380 EUR + alv 24 %

-Raportti perustuu aikavälillä kesäkuu 2012 – tammikuu 2013 tehtyihin 43 henkilökohtaiseen haastatteluun keskisuurten organisaatioiden tietohallintojohdon kanssa.
– Raportti sisältää mielenkiintoista tietoa organisaatioiden käyttämistä tietotyöratkaisuista, niiden haasteista ja niille asetetuista liiketoimintatavoitteista.

TietRa seminaariesitys

Pelkän raportin sijaan suositeltavampaa on tilata asiakkaalle räätälöity TietRa seminaariesitys vaikkapa johtoryhmäpalaveriin, tiimipalaveriin, koulutustilaisuuteen.

Seminaariesityksen + raportin hinta 930 EUR + alv 24 %

TietRa seminaariesitys -toimitus sisältää: 

– TietRa 2013 –raportin pdf-muodossa organisaationne sisäiseen käyttöön
– Asiakkaalle räätälöidyn seminaariesityksen tutkimuksessa saaduista havainnoista. Esityksen kesto keskusteluineen tarpeenne mukaan 45 – 75 min.
– Raportin aineiston lisäksi havainnot uudemmista haastatteluista, jaksolta helmikuu 2013 -> eteenpäin.
– Poiminnat halutusta verrokkiryhmästä, esim. toimialan tai organisaation koon mukaan. Tämä mahdollistaa benchmarking-tarkastelun omaan organisaatioon suhteutettuna.
– Haastattelut tehneen liikkeenjohdon konsultin näkemykset ja kommentit raportissa julkaistun ja julkaisemattoman aineiston perusteella – teidän organisaatiollenne merkitykselliset poiminnat

 

TietRa Workshop

Eniten hyötyä oman tietotyöratkaisun kehittämiseen saa TietRa Workshopista. Workshopin sisältö sovitetaan osanottajien mukaan esim. liiketoiminnan johtoryhmälle tai tietohallinnon avainhenkilöille. Workshop sopii myös mainiosti tietotyöratkaisujen kokonaissuunnitelman tai toteutusprojektin käynnistykseen.

Workshopin hinta 1850 EUR + alv 24 %

TietRa Workshop -toimitus sisältää:
– TietRa 2013 –raportin pdf-muodossa organisaationne sisäiseen käyttöön
– Valmistelutyön: TietRa-haastattelun tekemisen tai aikaisemmin tehdyn TietRa-haastattelun tietojen päivityksen, asiakkaan valitseman verrokkiryhmän tietojen poiminnan ja analysoinnin, workshopin valmistelun
– Kolmen tunnin workshopin, joka sisältää alustuksen TietRa-projektin haastattelujen tuloksista, havainnoista ja parhaista käytännöistä, sekä organisaation oman tietotyöratkaisun kokonaissuunnitelman työstämistä konsultin fasilitoimana
– Raportin workshopin tuloksista


Projektista vastaa

Yhteydenotto

sales@names.fi
+358 40 716 5669 Markus Ikonen
+358 40 717 7685 Juha-Pekka Vainio
+358 40 779 9607 Miikka Kivimäki
+358 40 711 4505 Jarkko Lehti
+358 40 711 4504 Timo-Pekka Vuojärvi