Projektin kuvaus

Mihin tarpeeseen

Nykyisen Active Directory-ympäristön katselmointi (auditointi), tarvekartoitus, mahdollisten ongelmatilanteiden tunnistaminen ja kehityssuunnitelman laatiminen.


Mitä ja miten?
5 htp


Tuloksena syntyy
Kehityssuunnitelma


Hyödyt asiakkaalle
Nykyisen ympäristön ja toteutuksen validointi tulevia tarpeita vasten, mahdollisten ongelmien tunnistaminen ja jatkokehityshankkeiden selvennys.

Projektista vastaa

Yhteydenotto

sales@names.fi
+358 40 716 5669 Markus Ikonen
+358 40 717 7685 Juha-Pekka Vainio
+358 40 779 9607 Miikka Kivimäki
+358 40 711 4505 Jarkko Lehti
+358 40 711 4504 Timo-Pekka Vuojärvi