Henri Aalto
Infra, SSIS, SSRS, Migrations, CRM

Infrastruktuuri, virtuaalisointi, tietokantaratkaisut ja integraatiot ovat osa-alueita, joista Henrillä on vuosien kokemus. Kyky hahmottaa järjestelmäarkkitehtuureja kokonaisvaltaisella tasolla ja laaja käytännön kokemus modernista IT-palvelutuotannosta ovat olleet keskeisiä avaintekijöitä useiden projektien onnistuneessa tuotantoon siirrossa ja monitahoisten tuotanto-ongelmien selvittämisessä. Henrillä on laaja kokemuspohja suuryritysympäristöistä ja hän on toiminut mm. useissa infrastruktuurin kehitys- ja transformaatio- sekä datamigraatio-projekteissa. Hänellä on myös vankka tekninen osaamispohja infrastruktuuriasiantuntijana sekä esim. SQL Server  tuoteperheestä.

Henrin siirtymä IT-alalle tapahtui pian lukion päätyttyä jolloin hän ryhtyi työstämään ensimmäisiä tietokantaratkaisuja ja lähiverkkosuunnitelmia yritysasiakkaille. Sittemmin hän on toiminut sovelluskehittäjän, asiantuntijan, tiiminvetäjän, arkkitehdin sekä projektipäällikön rooleissa ja ollut toteuttamassa monipuolisia hankkeita pienistä tietokantasovelluksista suuriin järjestelmätransformaatioihin ja arkkitehtuurin kehityshankkeisiin. Keskeistä kaikissa toimissa on ollut arkkitehtuurin kokonaisvaltainen hahmottaminen, aktiivinen ote asioiden edistämiseen myös oman vastuualueen ulkopuolella sekä viestintä eri lähtökohdista toimivien osapuolten välillä.

2013 Aalto siirtyi Cloud1 Oy:n osakkaaksi, jossa hänen toimeksiantonsa jakautuvat infrastruktuurin suunnittelun ja ohjauksen sekä käytännön toteutusten, integraatioiden ja järjestelmäoptimoinnin välillä. Hän toimii myös liiketoiminnan tukena IT-järjestelmien määrittelyssä, arvioinnissa ja hankinnassa sekä uusien teknologioiden käyttöönotoissa. Hänellä on laaja kokemuspohja finanssi- ja vakuutusalan asiakasympäristöistä sekä vahva tausta suurten IT-palvelutalojen ja yritysasiakkaiden parissa.

  • 2013 Names Team Member
  • 2013 Partner& Architect Cloud1 Oy
  • 2012 Manager Avanade Finland
  • 2011 Senior Consultant Avanade Finland
  • 2009 Senior Technical Specialist & Team Lead FD Finanssidata Oy (OP-Pohjola Group / Tieto)
  • 2006 Founder Braincoolant Oy
  • 2003 Technical Specialist FD Finanssidata Oy (OP-Bank Group)
  • 1996 Entrepreneur (Comet Software) Technical Project Management, Team Management, Enterprise Architecture, Datacenters and Infrastructure, ITIL, IT-Outsourcing, Off-shore, Service Production, Virtualization, Integrations, Cloud Services, Database Architecture, Data Migrations, Enterprise Storage, Networking, Technical Advisory
  • SQL Server, SSIS, SSRS, SSAS, Windows Server, Hyper-V, Active Directory, Biz-Talk, Dynamics CRM, System Center, Forefront, O365, Azure IaaS
  • Helsinki Polytechnic Stadia, Networking and Software Development